Identification of N-methyl-D-aspartate receptor antagonists using the rat postnatal mixed cortical and hippocampal neurons.
2022-07-06

2022. Voldřich J, Matoušová M, Šmídková M, Slavíková B, Chodounská H, Kudová E, Mertlíková-Kaiserová H. European Journal of Pharmacology, 175056.