Pregn-5-en-3β-ol and androst-5-en-3β-ol dicarboxylic acid esters as potential therapeutics for NMDA hypofunction: In vitro safety assessment and plasma stability.
2018-10-04

2018. Matousova M, Soucek R, Tloustova E, Slavikova B, Chodounska H, Mertlikova-Kaiserova H, Kudova E. Steroids.